Verbální komunikace a lidská psychika

Významný český psycholog prof. Phdr. Jaromír Janoušek, DrSc. přináší ve své knize Verbální komunikace a lidská psychika pojednání o vnitřních vazbách mezi verbální komunikací a lidskou psychikou. Zamýšlí se také nad jejím vlivem na projevy v chování, každodenní činnosti a mezilidské vztahy. Široké odborné čtenářské veřejnosti, ale i studentům psychologie, sociologie, lingvistiky a mnoha dalším zájemcům nabízí výsledky svého mnohaletého výzkumu v oboru psychologie. Celý profil knihy [...]