Kapitoly z dějin českého překladu

Kniha autorů pod vedením Milana Hraly je vůbec první ucelenou syntézou dějin české překladatelské práce. V samostatných kapitolách se autoři postupně věnují českému překladatelství v období humanistickém a renesančním a překládání literárních děl reformačních. Chronologicky pak pokračují novodobým obdobím a vývoji uměleckého překladu z anglické, francouzské, německé, ruské a španělské literatury. Celý profil knihy [...]

Překlad jako kreativní proces

Zbyněk Fišer představuje svým čtenářům různé překladatelské strategie, které předkládá současná teorie a didaktika překladatelské činnosti. V centru jeho zájmu jsou zejména tzv. funkcionalistické strategie, pro něž je rozhodujícím kritériem předpokládaná komunikační funkce cílového textu. Podle názoru autora je úkolem překladatele vytvořit překlad, jenž je přizpůsoben očekávané komunikaci v přijímající kultuře. Celý profil knihy [...]

Umění překladu

Umění překladu je základní prací české teorie překladu, na které vyrůstaly celé generace překladatelů. Jiří Levý se v ní snaží o komplexní popis překladatelské práce. Tento proces nahlíží zejména z estetické perspektivy. Rozebírá i problémy překládání knižního názvu. Vedle překladu prózy se zabývá také dramatickými hrami a poezií. Kniha, která je srozumitelná i pro laiky, vychází z jeho hlubokých znalostí literárněvědných i lingvistických. Celý profil knihy [...]