Andragogika

Jedná se o základní učebnici pro studenty andragogiky a personálního řízení. Publikace představuje tento vědní obor s jeho multidisciplinárním základem, když využívá poznatky příbuzných oborů. Kniha bere v úvahu především znalosti spojené se sociologickým pohledem na vzdělávání se dospělých a zamýšlí se i nad smyslem a významem andragogiky v historických a především sociálních konsekvencích. V základu učebnice obsahuje mimo vysvětlení nejběžnějších termínů i přehled hlavních teorií, které popisují učení se dospělých, příklady organizace andragogiky a cílové skupiny v této oblasti. V neposlední řadě hodnotí význam andragogiky pro pracovní profesi. Celý profil knihy [...]