Alternativní školy a inovace ve vzdělávání

Kniha pojednává o tom, které alternativní školy a koncepce vzdělávání existují v České republice a ve světě. Zamýšlí se nad tím, zda přinášejí opravdu jinou kvalitu než školy běžné. Toto třetí, upravené a rozšířené vydání nabízí kromě základních poznatků o známějších formách alternativních škol zejména informace o jejich výhodách a nedostatcích, jak je odhaluje nezávislý výzkum. V tomto vydání je pozornost věnována novým alternativním a inovativním koncepcím školního vzdělávání, jež se ve světě objevily v uplynulých letech. Celý profil knihy [...]