Překlad jako kreativní proces

  • Autor: Zbyněk Fišer
  • Vydavatel: Host
  • Rok vydání: 2009
  • Počet stran: 320
  • Číslo vydání: 1. vydání
  • Vazba: brožovaná
  • Jazyk: český
  • Formát: 135 × 210 mm

Anotace knihy:

Zbyněk Fišer představuje svým čtenářům různé překladatelské strategie, které předkládá současná teorie a didaktika překladatelské činnosti. V centru jeho zájmu jsou zejména tzv. funkcionalistické strategie, pro něž je rozhodujícím kritériem předpokládaná komunikační funkce cílového textu. Podle názoru autora je úkolem překladatele vytvořit překlad, jenž je přizpůsoben očekávané komunikaci v přijímající kultuře. Základem kreativního řešení literárního nebo neliterárního překladu jsou analytické, interpretační, rešeršní a textotvorné postupy řady moderních oborů. Překladatelská práce by měla být založená na aplikaci poznatků kognitivní psychologie, textové lingvistiky, kognitivní sémantiky nebo tvůrčího psaní. Využít by se měly jak v praxi, tak i v teorii.