Didaktika pro vysokoškolské učitele

Kniha je určena především začínajícím učitelům, kteří se rozhodli vyučovat svůj obor na vysoké škole a chybí jim pedagogické vzdělání. Autorský kolektiv se v publikaci snaží o aplikaci didaktických zásad, metod a forem na specifické prostředí vysoké školy. Čtenářům vysvětlují efektivní metody a prostředky vhodné pro vysokoškolské vyučování. Celý profil knihy [...]

111 her pro atraktivní výuku angličtiny

Publikace je určená všem, kteří chtějí vést výuku hravou a nenásilnou formou. Nabízí spoustu nápadů, jak studenty zaujmout a udržet jejich pozornost při vyučování. Kniha je rozdělena do šesti oblastí podle cíle na aktivizující hry, seznamovací hry, konverzační hry, konverzační a gramatické hry, gramatické hry a hry pro rozvoj psaní. Vedle didaktických her zde najdete návod na netradiční aktivity a nápady na zatraktivnění výuky. Celý profil knihy [...]

100 kreativních metod a her na semináře a workshopy

Publikace představuje 100 atraktivních metod, her a nápadů, které je vhodné použít pro podpoření efektivity seminářů a workshopů. Účastníci jsou výukou nadšeni a vyučování je baví. Zlepšení vzdělávání pomocí těchto metod se týká jak přípravy a začátku semináře, tak jeho průběhu. Část z nich lze použít i pro vyhodnocení a závěr. Každý vyučující si může zvolit tu správnou metodu pro daný učební typ a vhodnou formu cvičení tak, aby byl trénink efektivnější a kreativnější. Celý profil knihy [...]