Kapitoly z dějin českého překladu

Kniha autorů pod vedením Milana Hraly je vůbec první ucelenou syntézou dějin české překladatelské práce. V samostatných kapitolách se autoři postupně věnují českému překladatelství v období humanistickém a renesančním a překládání literárních děl reformačních. Chronologicky pak pokračují novodobým obdobím a vývoji uměleckého překladu z anglické, francouzské, německé, ruské a španělské literatury. Celý profil knihy [...]

Překlad jako kreativní proces

Zbyněk Fišer představuje svým čtenářům různé překladatelské strategie, které předkládá současná teorie a didaktika překladatelské činnosti. V centru jeho zájmu jsou zejména tzv. funkcionalistické strategie, pro něž je rozhodujícím kritériem předpokládaná komunikační funkce cílového textu. Podle názoru autora je úkolem překladatele vytvořit překlad, jenž je přizpůsoben očekávané komunikaci v přijímající kultuře. Celý profil knihy [...]

Andragogika

Jedná se o základní učebnici pro studenty andragogiky a personálního řízení. Publikace představuje tento vědní obor s jeho multidisciplinárním základem, když využívá poznatky příbuzných oborů. Kniha bere v úvahu především znalosti spojené se sociologickým pohledem na vzdělávání se dospělých a zamýšlí se i nad smyslem a významem andragogiky v historických a především sociálních konsekvencích. V základu učebnice obsahuje mimo vysvětlení nejběžnějších termínů i přehled hlavních teorií, které popisují učení se dospělých, příklady organizace andragogiky a cílové skupiny v této oblasti. V neposlední řadě hodnotí význam andragogiky pro pracovní profesi. Celý profil knihy [...]