Dějiny psychologie

Nová česká učebnice dějin psychologie je určena všem studentům psychologie a ostatních humanitních oborů a také zájemcům o studium příslušného oboru. Čtenáři získají dokonalý přehled o vývoji psychologie již od svého prvopočátku, kdy se rozvíjela v rámci filozofie, kniha dále mapuje samostatný vznik a vnitřní diferenciaci oboru psychologie a hlavní směry 20. století, k nimž autorka řadí behaviorismus, gestaltismus, psychodynamickou, fenomenologickou, transpersonální a kognitivní psychologii, případně systémové a systemické teorie. Celý profil knihy [...]

Velké dějiny zemí Koruny české XII. a (2012)

První svazek XII. dílu začíná v krizových letech 1859-1860, kdy v důsledku vojenské prohry habsburské monarchie v Itálii dochází k ukončení Bachova absolutismu a obnovení ústavního pořádku, a končí rokem 1890, kdy došlo přijetím tzv. punktací k radikalizaci mladočechů, již tento krok hodnotili jako poškození českých národnostně a jazykově emancipačních snah. Celý profil knihy [...]