Kapitoly z dějin českého překladu

  • Autor: Milan Hrala a kolektiv
  • Vydavatel: Karolinum
  • Rok vydání: 2002
  • Počet stran: 272
  • Číslo vydání:
  • Vazba: brožovaná
  • Jazyk: český
  • Formát: 150 × 210 mm

Anotace knihy:

Kniha autorů pod vedením Milana Hraly je vůbec první ucelenou syntézou dějin české překladatelské práce. V samostatných kapitolách se autoři postupně věnují českému překladatelství v období humanistickém a renesančním a překládání literárních děl reformačních. Chronologicky pak pokračují novodobým obdobím a vývoji uměleckého překladu z anglické, francouzské, německé, ruské a španělské literatury. Výklad končí obdobím druhé světové války s obecným přesahem do druhé poloviny 20. století. Publikace Kapitoly z dějin českého překladu zároveň čtenářům poskytuje základní orientaci při definování postavení překladové literatury v české kulturní historii a nabízí velké množství pramenných informací.